אחריות תאגידית – בליבת השיח הארגוני

בזירת התקשורת הארגונית של ימינו כולם מדברים על צדק.  העובדים, צעירים ובעלי משפחות ממעמד הביניים, בוחנים את התנהגות ההנהלה והארגון בקריטריונים של מוסר ואתיקה. הדיון הפומבי והטעון בנושאי שכר, תעסוקה וסביבת עבודה משפיע על תדמית החברה שלך בעיני הלקוחות והציבור.

כמנכ"ל, מנהל/ת אחריות תאגידית, משאבי אנוש או תקשורת ארגונית – השיח העכשווי סביב אחריות חברתית-סביבתית של עסקים הוא הזדמנות עבורך להניע מספר תהליכי עומק, אשר יגבירו את תחושת השייכות והגאווה של העובדים בחברה, ישפרו את יחסיה עם מחזיקי העניין, יתרמו להשגת יעדיה ויחזקו את ערך המותג.

עובדים מחויבים מכירים בחשיבות האחריות התאגידית

Sustainability

בארגונים עם מחוייבות עובדים גבוהה 86% מהעובדים מציינים לטובה את האחריות החברתית-סביבתית של המעסיק. זאת לעומת 71% בארגונים עם מחויבות בינונית ו- 60% בלבד בארגונים עם מחויבות נמוכה.

אני מציעה מספר תהליכים מרכזיים שיסייעו לך לחשוף את העובדים ולחבר אותם להתנהגות ראויה ולעשייה בהיבטי אתיקה, קיימות ומעורבות בקהילה.

'רגע האמת' – גיבוש והטמעת קוד אתי

כתיבה משותפת של מסמך המנחה את המנהלים והעובדים בהתנהגותם בינם לבין עצמם וכלפי מחזיקי העניין – לקוחות וצרכנים, ספקים, מתחרים, משקיעים, הסביבה, הקהילה, רשויות הממשל ועוד.

תהליך העבודה:

 1. מיפוי שותפים ונושאים
 2. הקמת ועדת היגוי והנחייתה
  • הגדרת ערכי ליבה ומחזיקי עניין
  • התווית עקרונות מנחים להתנהגות בתחומים השונים
  • הצפת דילמות מרכזיות מחיי היומיום
 3. כתיבת המסמך, עיצובו תיקופו ואישורו
 4. הפעלת מוקד אתיקה
 5. יישום תכנית תקשורת ממוקדת להטמעת אתיקה

 

"ירוק מבפנים" – קיימות בסביבת העבודה

גיוס העובדים לחשיבה משותפת ולהתנהגות אחראית הינו רובד משמעותי בתכנון ויישום תהליכי צמצום השפעה סביבתית והתייעלות אנרגטית לאורך זמן.

תהליך העבודה:

 1. מיפוי שותפים ונושאים
 2. סקר עמדות וגיוס נאמני סביבה
 3. הגדרת יעדים וסדרי עדיפויות לפעולה
 4. גיבוש מדריך אחריות סביבתית ארגוני
 5. יישום תכנית תקשורת ממוקדת להטמעת אחריות סביבתית

 

"בחברה טובה" – מעורבות בקהילה

שיתוף העובדים בבחירת המטרות החברתיות בהן משקיעה הפירמה ועידודם ליזום ולקחת חלק פעיל בהגשמתן.

תהליך העבודה:

 1. מיפוי שותפים ונושאים
 2. הקמת פורום מעורבות חברתית
 3. הגדרת עקרונות מנחים וסדרי עדיפויות
 4. בחינת צרכים בקהילה
 5. בחירת פרויקט דגל
 6. גיבוש תכנית התנדבות
 7. יישום תכנית תקשורת ממוקדת למעורבות חברתית