בונים תקשורת ארגונית

האתגר שלך הוא להקים יחידת תקשורת פנים ארגונית? לפתח ולשפר ערוצים? להוביל מהלכים? – כדי להצליח מומלץ להסתמך על ניסיון מצטבר מחברות מובילות, לאמץ גישות מתקדמות ולפעול באופן מובנה ושיטתי. נעשה זאת על פי מודל יחד – יוזמה. חיבור. דרך.

מה אומרים מחקרים על השקעה בתקשורת ארגונית?

מודל יחד

מודל יחד – יוזמה. חיבור. דרך. מציע שלושה תהליכי עומק הניתנים לשילוב כמהלך כולל או בנפרד, בהתאם לצרכי החברה שלך, המשאבים העומדים לרשותך ולוח הזמנים הנתון.

יוזמה

יוזמה היא מילת המפתח לתקשורת אפקטיבית בארגונך לאורך זמן. אם עד כה התקיים השיח הארגוני בחברה שלך באופן תגובתי ואקראי, נרצה מעתה לקחת את המושכות לידיים – לגבש אסטרטגיה, יעדים ותכנית עבודה, ולהוביל שינוי ארגוני ותרבותי.

תהליך זה כולל:

1. גיוס מחויבות הנהלת החברה, והמנהלים בכל הדרגים.
2. אבחון מצב קיים, עמדות מוצא ציפיות וצרכים.
3. ניסוח יעוד, מטרות, ערכים ומדדים להצלחה.
4. אפיון "מטריצת התקשורת": ערוצים, קהלים, תכנים ומסרים.
5. הגדרת משימות, משאבים נדרשים ולוח זמנים.

חיבור

חיבור הוא תנאי הכרחי ליצירת דיאלוג הדדי ומשמעותי בארגונך הן כחלק מהשגרה והן באירועים יוצאי דופן. נפתח ונשפר מגוון ערוצים וכלים מתקדמים, ונשלבם כמערכת אינטגרטיבית המותאמת למכלול השימושים והסיפוקים בקרב המנהלים והעובדים ברחבי החברה.

תהליך זה כולל:

  1. סקר תקשורת לבחינת ערוצים קיימים וחדשים.
  2. הקמת "דסק תקשורת ארגונית" חוצה חברה.
  3. הגדרת קונספט ומתכונת למגוון ערוצי תקשורת כתובה, אלקטרונית ופנים אל פנים.
  4. יישום עקבי ואחיד תוך שמירה על זמינות ונגישות.
  5. מדידה ומשוב, הפקת לקחים ושיפור מתמשך.

דרך

דרך היא החזון, השליחות, הערכים, היעדים האסטרטגיים ותכנית העבודה של ארגונך. על מנת לכוון ולהניע את קהלי המטרה הפנימיים לפעולה ולהגשמת ההבטחה למחזיקי העניין השונים ובמרכזם הלקוחות, נבנה תכניות תקשורת ממוקדות, התומכות בהובלה מוצלחת של מהלכים ושינויים ארגוניים.

תהליך זה כולל:

1. הגדרת מטרות המהלך התקשורתי.
2. קביעת לוח זמנים בהתאם לאילוצים.
3. פילוח קהלים ומיפוי שאלות ותגובות צפויות.
4. גיבוש מסרים מרכזיים, כתיבת טקסטים וחומרים.
5. מדידה ומשוב, הפקת לקחים ושיפור מתמשך.