מקום שטוב לעבוד בו

בחברות רבות נוטים להדגיש את ההיבטים העסקיים ולהקדיש פחות תשומת לב בשיח הארגוני לנושאי משאבי אנוש. החברה משקיעה כל כך הרבה בסביבת העבודה, בתנאים ובהטבות, דואגת לעובדים ולבני משפחותיהם ועדיין אינה נתפסת בעיניהם כמקום שטוב לעבוד בו.

להמשך קריאה

ארגון מגוון קהלים

בארגון גדול כ 2,000 אנשי סגל אקדמי/רפואי, מקצועי, אדמניסטרטיבי ועוד. הגדרות ההעסקה שונות בהיבטי קביעות, היקף משרה, נוכחות, תנאים והטבות. עבור חלק גדול מהם זו התקשרות משנית בקריירה המקצועית. כתוצאה מגיוון הקהלים השיח רופף ואינו אחיד.

להמשך קריאה

ניהול דואר אלקטרוני

המנהלים והעובדים מתלוננים על הצפה בתכתובות דואר אלקטרוני. לתחושתם הם מקבלים יותר מידי הודעות מייל ממקורות שונים, הנשלחות אליהם ללא אבחנה עם תכנים שלא תמיד רלוונטיים עבורם, כמידע חלקי המנוסח בסרבול. במצב זה נוצר בלבול ותסכול ומתפתחת גישה של התעלמות ואדישות.

להמשך קריאה

תקשורת פנים אל פנים F2F

בחברה גדולה השיח הארגוני מתקיים בעיקר באמצעות המייל והפורטל הפנימי, ומעט מידי בערוצי תקשורת פנים אל פנים. כתוצאה, נתפסת ההנהלה הבכירה כמנותקת, יש תחושה ש'לא רואים אותנו בעיניים' ואין הכרות, הקשבה והערכה הדדית.

להמשך קריאה