רשת חברתית תאגידית

יותר ויותר תאגידים מובילים ברחבי העולם ובישראל מטמיעים רשתות חברתיות תאגידיות Enterprise Social Networks כגון  Microsoft’s Sharepoint, Yammer, IBM’s Connections, Jive בתשתית התקשורת הפנים ארגונית שלהם.

השימוש היומיומי האינטנסיבי ברשתות חברתיות בחיינו מעורר בקרב העובדים ציפייה לחוויה דומה גם בהקשר של סביבת העבודה. פלטפורמות אלה נתפסות כחדשניות וכמאפשרות שיח פתוח, אנכי דו-כיווני בין ההנהלה והעובדים ואופקי חוצה-ארגון בין אנשים בכל רחבי החברה.

כמו בכל מקרה של הטמעת טכנולוגיית תקשורת חדשה, אם אתם שוקלים לשלב פלטפורמה זו בשיח הארגוני שלכם – שאלו את עצמכם כיצד הרשת החברתית התאגידית משתלבת (מקדמת וגם מאלצת) במארג התקשורת בארגון?

 הנה כמה נקודות למחשבה:

היתרון המרכזי של רשת חברתית תאגידית הוא בכך שהיא מאפשרת להרחיב את טווח האנשים, הקשרים והטקסטים הנגישים לעובדים, לחבר בין עובדים חדשים וותיקים, מיחידות שונות בחברה גדולה וגלובלית, להגביר את מחויבותם לארגון ולמטרותיו ולטפח קהילות שהן קריטיות ללמידה הדדית, שיתוף פעולה וחדשנות.

הרשת החברתית התאגידית תורמת להעצמת הלמידה הארגונית:  קל יותר להשיג מידע, לאתר קשרים בין עמיתים ולהיחשף למה שאחרים יודעים ועושים, להתבסס על ניסיונם של אחרים ועל הצלחותיהם ולצבור זיכרון ארגוני שאינו תלוי בקשר ישיר עם המשתתפים או בנוכחות באירוע הספציפי.

תהליך ההטמעה הוא ארוך. הניסיון מלמד כי לאחר גל ראשון של early adopters  יהיו רבים שידחו את הצטרפותם או ימנעו מכך מסיבות של חוסר זמן ועניין או רתיעה אישית מרשתות חברתיות באשר הן. על מנת להגביר את השימוש בשגרה רצוי להעביר אל הרשת החברתית התאגידית תכניות וקמפיינים עם נראות גבוהה ולבסס אותה כפלטפורמה המרכזית אליה יתנקזו ערוצים מקוונים אחרים כגון הפורטל הארגוני, הניוזלטר התקופתי ועוד.

השיח ברשת החברתית התאגידית גם מציב אתגרים חדשים:

באופן פרדוקסלי הרשת החברתית גם מחלישה את הלכידות הארגונית. היא מעודדת פיצול לתת-קבוצות מצומצמות סביב נושאים ספציפיים, ומבליטה את מגבלות השפה (בחברות גלובליות בעיקר).  כך גם בכל הקשור לחדשנות ויצירתיות אפשר לראות כיצד השיח ברשת פועל לעיתים כמעין "תיבת תהודה" המגבירה רעיונות ודעות המקובלות על הרוב בעוד שכיווני חשיבה אחרים ועצמאיים מושתקים.

קושי נוסף הוא החשש מדליפת אינפורמציה, הגורם למשתתפים להעלות מידע כללי שאינו משמעותי ולא מחייב. ומנגד, עודף המידע מכיוונים שונים גורם לכך שמשתמשים בוחרים להתעניין בתחום צר בלבד או לנטוש את הרשת לגמרי. זאת ועוד, המשתמשים ברשת החברתית התאגידית מודעים ליכולות המעקב, הניתור והאיחזור  שקיימים בה ולכן הם מאמצים אסטרטגיות תקשורת וניהול רושם המשפיעות על תהליכי העבודה והאפקטיביות ארגונית.

בני דור ה Y רגילים להשתמש ברשתות חברתיות כחלק בלתי נפרד מרצף חיי העבודה, המשפחה, החברה והפנאי שלהם. גם ברשת התאגידית החברתית השיח גולש באופן טבעי לנושאים שאינם קשורים ישירות בעבודה. קורה שהמשתתפים נחשפים לאינטראקציות שלא נועדו להם ונחצים גבולות השיח שבין עובדים ומנהלים.

לפני שאתם משיקים את הרשת החברתית התאגידית בארגונכם, חשוב שתנסחו קוד התנהגות מוסכם המבוסס על כבוד הדדי ושימוש ראוי (בהיבטי אבטחת מידע, רגולציה, יחסי עבודה, מניעת הטרדה ועוד). משימת הרשת החברתית התאגידית הראשונה שלכם תהיה לשתף את העובדים, כמשתמשים, בהגדרת עקרונות מנחים אלה ועיצוב שיח ארגוני חיוני ומשמעותי.

מקורות:
Leonardi, P., Huysman, M., & Steinfield, C. (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), 1–19.
מקור התמונה: https://www.flickr.com/photos/aaron_davis/14392772386/