רשמים מכנס איגוד התקשורת הבין לאומי ICA

במאי 2015 השתתפתי, במסגרת לימודי הדוקטורט שלי, בכנס ה 65 של איגוד התקשורת הבין-לאומי ICA . חטיבת התקשורת הארגונית, שהינה בין הגדולות ב ICA, מונה לא פחות מ 600 חברים  ונוכחותה בלטה מאד בין אלפי המשתתפים בכנס.

 

היה מעניין כמובן לראות שאתגרי התקשורת הארגונית בחברות מכל העולם רלוונטיים מאד לאלה שלנו כאן בישראל. ואכן, המחקרים הנבחרים שהוצגו בכנס עוסקים בשאלות שהן מהותיות גם עבורנו: איך מתמודדים עם השיח שמתפתח בעקבות טרגדיה שמתרחשת בארגון?; כיצד מעודדים שיתוף והצפת מידע מהשטח?; ו -האם ניתן לאזן בין ערכים של פרטיות העובדים וחופש הביטוי שלהם, כמשתמשים ברשתות חברתיות, ובין השמירה על המותג והמוניטין של הפירמה?.

תובנה שעברה כחוט השני בין הדוברים בדיונים השונים הייתה חשיבות בניית האמון בין העובד לארגון, כתהליך שהוא במידה רבה אישי וסובייקטיבי. כלומר, לא די בכך שהחברה תספק מידע אמיתי ואובייקטיבי לעובדיה (truth), אלא עליה לייצר שיח הדדי עם העובד כך שיחוש שהיא ראויה לאמונו (trustworthiness).