מחקר שערכתי – הטמעת קוד אתי

בעבודת התיזה שלי, במסגרת התכנית המחקרית בחוג לתקשורת של אוניברסיטת חיפה, בחנתי את התופעה לפיה אנשים מתנהגים בהתאם לתפיסתם לגבי השפעת התקשורת לא רק עליהם אלא גם על אחרים. שאלתי – האם כך קורה גם בקמפיין הטמעת קוד אתי?

 

סקרן אותי לבדוק – האם גם במהלך הטמעת קוד אתי בארגון העסקי אנשים פועלים לפי מה שהם חושבים שאחרים חושבים? הרי מדובר כאן בערכים חיוביים והתנהגויות רצויות, אשר יש לשער כי יתקבלו בברכה על ידי כל אדם ללא קשר עם תפיסת הזולת. מצאתי כי אפילו בנושא זה, למעט במקרה של חיזוק עמדות קיימות, העובדים מושפעים דווקא מתפיסתם לגבי מידת השפעת התקשורת על עמיתיהם בסביבת העבודה.

את המחקר ביצעתי בשדה, בקרב אנשי מכירות בסניפי רשת חנויות למוצרי חשמל, ותיקפתי את הממצאים גם בניסוי שערכתי בקרב סטודנטים. מסקנותיי היישומיות העיקריות הן שחשוב שארגונים ייקחו בחשבון את פוטנציאל ההשפעה של תפיסת השפעת התקשורת על אחרים, וישקלו איך למצות ולמנף את ההד התקשורתי שנוצר סביב מהלכי התקשורת לחיזוק עמדות חיוביות. זאת על אחת כמה וכמה לנוכח ערוצי התקשורת החברתית העכשוויים, המאפשרים לכולנו ללמוד, בדרכים חדשות ובלתי אמצעיות, כיצד ובאיזו מידה משפיעה התקשורת על חברינו – חשיפה אשר בתנאים מסוימים אף מניעה אותנו לפעולה.