משתפים ומתאגדים

בכנס מְתַקְשְרִים 2017   הוענק לי הפרס הראשון לעבודה מצטיינת על מחקרי המתמקד בשימוש בפלטפורמות Facebook  וWhatsApp –  במהלך מאבקי התאגדויות העובדים החדשות בישראל.

במחקרי אני בוחנת כיצד מינפו פעילי ההתאגדות את הרשתות החברתיות והמכשירים הניידים להשגת שני יעדי מפתח: סולידריות העובדים סביב מאמץ הקמת ההתאגדות, כמו גם ההכרה של ההנהלה ביציגותה. הניתוח מראה כי שימוש בטכנולוגיות אלה בתקשורת הארגונית הינו אפקטיבי לצורך ההתאגדות אך בה בעת מציב בפני העובדים אתגרים סביב פרטיות ומיתוג עצמי, ומשנה את דפוסי ההשתתפות האישית שלהם בשיח המקוון, הפנים והחוץ ארגוני.